XE KENBO

XE KENBO H2E 5 CHỖ

XE KENBO H2E 5 CHỖ

Mã SP: KENBO H2E 5 CHỖ

Giá xe: 230.000.000đ

XE KENBO 7 CHỖ

XE KENBO 7 CHỖ

Mã SP: KENBO H2E

Giá xe: 240.000.000đ

CÔNG TY SHINERAY VIỆT NAM

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác
Menu